Kategorie

Prawo do odstąpienia od umowy oraz formularz

Prawo do odstąpienia od umowy

  

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (Bikeboys Paweł Mantycki, ul. Klilińskiego 16/B, 85-651 Bydgoszcz, tel.: 52 34 00 555 lub 697 500 245, info@bikeboys.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na podany przez Klienta nr rachunku bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelaniem środków na jego rachunek. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 

Zwracany przedmiot należy odesłać lub przekazać nam na poniższy adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Adres:

Bikeboys Paweł Mantycki

ul. Sułkowskiego 48

85-642 Bydgoszcz

 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. wysyła zwracaną rzecz na własny koszt i w wybrany przez siebie sposób np. korzystając z usług Poczty Polskiej.
Formularz odstąpienia od umowy:

  

Miejscowość i data: ………………………………..

Sklep internetowy www.bikeboys.pl

Bikeboys Paweł Mantycki

ul. Kilińskiego 16/B

85-651 Bydgoszcz

NIP: 554-213-46-27, REGON :340291758

 

Dane Konsumenta

Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………

Adres: ………………………………….………………………………………………………………….

Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..

Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….

Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….

 

Informacje o produktach

Nawa produktu/ów:

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

Data zakupu: ………………………………..

Wartość zakupionego produktu/ów (wraz z kosztem dostawy): ………………………………..

Forma zapłaty: ………………………………..

Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..

 

Oświadczenie kupującego

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

……………………………….

podpis Kupującego